Obchodní podmínky

V případě, že navštěvujete, prohlížíte, objednáváte nebo jinak používáte tento internetový obchod, souhlasíte bezvýhradně s podmínkami používání, které jsou popsány níže.

I. Cenové podmínky

Cena zboží. Seznam zboží zobrazovaný na tomto serveru budiž chápán, jako návrh kupní smlouvy (dále jen katalog). Katalog obsahuje prodejní cenu s daní z přidané hodnoty. V ceně zboží není započítáno dopravné a balné. Shop si vyhrazuje právo změny cen v katalogu bez předchozího upozornění, měnit ceny na již uzavřených, potvrzených objednávkách není možné. Poštovné a balné - doporučený balík. Ke každé objednávce uskutečněné na těchto stránkách bude připočtena paušální částka 90,- Kč s DPH. Tato částka se skládá z poplatku za poštovní službu, pojištění zásilky a poplatku za zabalení zboží, manipulaci. U zásilek do zahraničí bude k objednávce připočtena paušální cena poštovného a balného, která bude později navýšena individuálně podle skutečných nákladů na expedici a písemně potvrzena elektronickou poštou. Pro právnické osoby platí takové ceny, které jim byly zaslány ve formátu (excel, pdf, ...) obchodním oddělením firmy Jaroslav Macenauer, Ing. – AKVARIUM

II. Podmínky dodání

Termín expedice zboží. Shop vynakládá veškerou snahu na rychlý a hladký průběh expedice. Veškeré zásilky včetně korespondence jsou zasílány jako doporučené. Standardní termín expedice je 1 pracovní den. U objednávek, které není možné odeslat ve výše uvedeném termínu, lze termín dodání posunout, ale pouze se souhlasem zákazníka. Nedodržení termínu expedice, dává zákazníkovi právo odstoupit od kupní smlouvy a požadovat bezplatné storno jeho objednávky. Tato žádost musí mít písemnou formu a bude zaslána elektronickou poštou na adresu dodavatele zboží info@macenauer.eu

III. Záruční podmínky

30 denní záruka vrácení peněz. Zákazník má právo na odstoupení od kupní smlouvy do 30 dnů od převzetí za předpokladu, že byla kupní smlouva uzavřena prostředky na komunikaci na dálku a nebylo podepsáno prohlášení o uzavření standardní kupní smlouvy. Pokud chce zákazník uplatnit toto právo, musí vrátit zboží viditelně neponičené, v originálním naprosto neporušeném obalu a se všemi dodanými náležitostmi. V případě odstoupení od smlouvy do 14 dnů od nákupu zboží hradí dopravu kupující. 

IV. Reklamační řád

Reklamační řád shopu vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Přečtěte si prosím podrobné záruční podmínky. Souhlas s reklamačním řádem Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem faktury - kupní smlouvy. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy je zboží vyzvednuté na poště. Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, je povinen ihned informovat internetový obchod, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána. Zboží bude k reklamaci dodáno vždy v původním obalu a s fakturou. Povinnost kontroly. Zákazník je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena, nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme zásilku a neprodleně kontaktuje internetový obchod.