JBL

Vše začalo v roce 1960 malým obchodem s chovatelskými potřebami v Ludwingshafenu, který otevřel Joachim Böhme, kvalifikovaný drogista, odborník na brouky a chovatel ryb z Drážďan, a který tím učinil ze své záliby povolání. Když se stala problémem v chovu ryb „krupička", chovateli nazývaná „ichtyo“, vyvinul v té doby proti této nemoci léčivo, které nazval Punktol, a které si můžete zakoupit dodnes. Aby mohl toto léčivo uvést na trh, potřeboval obchodní název, který sestavil ze svých iniciál JB a počátečního písmene pro své tehdejší působiště Ludwigshafen.

Po zavedení značky JBL se z firmy brzy stal dodavatel kompletního sortimentu pro akvaristiku, teraristiku a zahradní jezírka v Německu, od roku 1984 se sídlem v Neuhofenu v Porýní-Falci. V 2,5 ha velkém areálu firmy pracuje 160 zaměstnanců. Dnes firma vyváží do 60 zemí po celém světě přes 1000 produktů a 300 náhradních dílů.

I dnes, pod vedením Rolanda Böhme, syna zakladatele společnosti, je kladen velký důraz na výzkum.

"Naším cílem je, aby se zvířatům v akváriích, teráriích a zahradních jezírkách dařilo tak dobře, aby se mohla rozmnožovat a snižoval se jejich přirozený úhyn. A právě k tomu je výzkum jejich přirozených biotopů nepostradatelný."

Roland Böhme, ředitel společnosti JBL

Filosofie JBL

Firemní filosofie JBL je založena na třech základních myšlenkách:

  • Špičková kvalita
  • Využití výsledků výzkumu
  • Šetrnost k přírodě a životnímu prostředí

"Pracuj přes den tak, abys mohl v noci klidně spát"

Joachim hme, zakladatel společnosti JBL

Tato věta zakladatele firmy a otce současného jednatele Rolanda Bohme, nachází své uplatnění u nynějšího vedení firmy i dnes. JBL je synonymem kvality produktů a zárukou toho, že splňují to, co slibují. V případě nespokojenosti, je zaručena náhrada a je usilováno o zjednání nápravy.

"Naším cílem je vyrábět nejlepší světové krmivo pro ryby"

říká Roland Böhme nové budově pro výrobu krmiva pro ryby 2016

Každoroční výzkumné expedice doplňují znalosti získané v laboratoři. Praktické testy v deštném pralese, na korálových útesech nebo v poušti umožňují, aby JBL mohla vyvíjet nové nebo inovovat dosavadní produkty. Poznatky z výzkumů jsou s odbornou veřejností sdíleny v odborných časopisech a na kongresech.

JBL se snaží chránit přírodu a nezpracovává proto celé ryby, chované pro tyto účely, ani je odchytává v přírodě. Namísto toho používá k výrobě krmiv okraje filet určených pro lidskou stravu. Tyto čisté rybí proteiny jsou pak doplněny o další minerály pro jejich vyváženou výživovou hodnotu, optimálně přizpůsobenou potřebám různých druhů ryb. JBL tak může každý druh krmiva cíleně nastavit se správným poměrem proteinů a tuků dle potřeby.

Výroba

JBL vyrábí veškeré krmivo, prostředky k péči a testování vody ve vlastním závodu v Neuhofenu v Porýní-Falci. Pouze výroba technických produktů probíhá externě. Montáž a kontrola opět probíhají v závodu v Neuhofenu.

Oblast krmiv se člení na vločkové, granulované krmivo a krmivové tablety. Pro každý typ krmiva má JBL vlastní stroj. Čtyři metry dlouhý vločkovací válec váží 15 000 kg a pracuje nepřetržitě. Při výrobě granulovaného krmiva se používá extrudér, který přiváděnou krmivovou kaši zpracovává na „nekonečný párek" požadované tloušťky a poté jej krájí. Tak lze vyrábět granulát všech tlouštěk, tvarů a složení.

Po výrobě jsou různé vločky nebo granule smíchány do příslušného typu krmiva a plněny do dóz. Krmivové tablety se naproti tomu vyrábí z vločkového krmiva čistě mechanicky lisováním ve speciálních strojích a bez použití syntetických pojiv a plniv.

Výzkum

Pro výzkum produktů pro akvária, terária a zahradní jezírka je potřebné využívat informace o způsobu života a původním životním prostředí zvířat. Jako seriózní výrobce s vysokými nároky se JBL nechce spoléhat jen na pochybné informace z internetu nebo starších zdrojů a literatury. Proto JBL provozuje vlastní výzkumné centrum se zkušenými vědci a každoročně organizuje výzkumné expedice do domovských oblastí obyvatel akvárií a terárií, aby získávala informace z první ruky.

Aktivní výzkum je rozdělen do tří úrovní:

  • Základní výzkum ve výzkumném centru JBL v Neuhofenu Terénní výzkum na expedicích JBL po celém světe do domovských oblastí chovaných ryb a terarijních zvířat Zadávání výzkumných úkolů renomovaným partnerům, činným celosvětově v oblasti akvaristiky a teraristiky
  • Výzkum v laboratoři
  • Výzkum v přírodě

Management kvality

Výroba úspěšného produktu je jen práce, ale výroba celé série dobrých produktů již vyžaduje perfektní výrobní proces a intenzivní kontrolu kvality.

Nároky JBL jsou vysoké:

  • Pokud se u některého produktu objeví více než 3 procenta reklamací, je ihned zablokován a již se neprodává. Poté následuje přezkoumání a případně odvolání. Z každé vyrobené šarže jsou uloženy vzorky, aby mohla být v případě problémů příslušná šarže zkontrolována.
  • Pro každou surovinu JBL (pro výrobu produktů JBL) a každou skupinu produktů jsou prováděny vlastní kontroly kvality. Surovina může být použita a produkt prodáván až po úspěšném schválení. Jen tak lze zajistit trvale vysokou kvalitu našich produktů. U některých produktů jsou vyžadovány externí nezávislé laboratorní zkoušky. Především u krmiv a léčiv se od dovezení surovin až po výstup hotového krmiva vše zdokumentovává, kontroluje a testuje.

JBL obdržela jako jeden z pouhých tří výrobců v Německu certifikát GMP na výrobu léčiv pro okrasné ryby.

Fotogalerie